Tümör Progresyonu ve TKI tedavisine direnç: C-MET amplifikasyonu

MET geni (Mesenchymal-Epithelial Transition factor) hepatosit büyüme faktörü için tirozin kinaz reseptörü olup 7. kromozom üzerinde (7q31.2) yerleşim gösterir.

Bir proto-onkogen olan MET geni; kontrol dışı kalmaları durumunda bir çok kanserin gelişiminde etken olan büyüme, hayatta kalım, motilite, invazyon, morfogenezis ve hücre tamiri gibi hücresel patway lerde rol oynar. MET patway i hem solid hem de hematolojik kanserlerde en sık disregülasyona uğrayan patway lerden bir tanesidir. Bu patway üzerinde meydana gelen negatif etkiler non-small cell akciğer kanseri (NSCL), baş-boyun, tiroid, mide, karaciğer, over gibi kanserler ile bunların bir kısmındaki metastazlarda sıklıkla gözlenir.

Kötü prognoz ile asosiye olan MET geni overekspresyonu; over, meme, akciğer, beyin, baş-boyun, tiroid, mide, pankreas ve kolon kanseri gibi bir çok malignitede gözlenmiştir. MET amplifikasyonları, epidermal growth faktör tirozin kinaz inhibitörlerine (EGFR-TKI) direnç ve tümör progresyonu ile bağlantılıdır.

MET amplifikasyonları gözlenen hastalarda hedefe yönelik ilaç geliştirilme çalışmaları da hızla devam etmektedir. Günümüzde bu amaçla çalışması devam eden ve deneme çalışmalarında faz III aşamasına geçilen başlıca ilaçlardan birisi de AMGEN® firması tarafından geliştirilen Rilotumumab (AMG12) adlı ilaçtır. Rilotumumab ile ilgili çalışmalara ulaşmak için lütfen aşağıdaki linklere tıklayınız.

AMGEN® - Rilotumumab (AMG12)  
Çalışma Id Çalışma Adı
Faz
20070622 First-Line Treatment for locally advanced or metastatic mesenchymal epithelial transition factor (MET) - positive gastric, lower esophageal, or gastroesophageal junction (GEJ) adenocarcinoma Faz 3
20110251 Phase 1/1b Study of Rilotumumab in Japanese Subjects with Advanced Solid Tumors or Advanced or Metastatic Gastric or GEJ Faz 1
20120142 A Phase 3 Study of Rilotumumab (AMG 102) with Cisplatin and Capecitabine (CX) as First-line Therapy in Gastric Cancer Faz 3
« Haberlere Geri Dön