KRAS, NRAS ve BRAF AKREDİTASYONU

Merkezimiz, 2016 yılında KRAS analizinin yanısıra NRAS ve BRAF için de "European Society of Pathology" tarafından her yıl gerçekleştirilen kalite kontrol çalışmalarına katılmış ve sertifika almaya hak kazanmıştır.

2016 yılı Sertifika Kapsamı

  • KRAS mutasyon analizi (kodon 12, 13, 59, 61, 117 ve 146)
  • NRAS mutasyon analizi (kodon 12, 13, 59, 61, 117 ve 146)
  • BRAF mutasyon analizi (kodon 600 mutasyonları)

Kolorektal kanser hastalarındaki uygulanan testlere ilişkin olarak ilk defa 2011 yılında KRAS mutasyon analizi için "European Society of Pathology" adlı oluşuma dahil olan merkezimiz aynı yıl içerisinde KRAS mutasyon analizi için akredite olarak sertifikalandırılmıştır.

2014 yılında ikinci kez KRAS sertifikası alan merkezimiz 2016 yılında yine "European Society of Pathology" tarafından yürütülen kalite kontrol çalışmalarına katılmış ve KRAS'a ilave olarak NRAS ve BRAF mutasyon analizleri için de sertifikalandırılmıştır.

KRAS Akredistasyonu - 2012

 KRAS Akreditasyonu - 2014

                                                                                        

 KRAS, NRAS ve BRAF Akreditasyonu - 2016

 Merkezimize ait KRAS akreditasyon belgelerini görmek için lütfen resimlere tıklayınız.

 

DİĞER AKREDİTASYONLAR

Merkezimiz, genetik test sonuçlarının doğru ve güvenilir olup olmadığının ölçülmesi konusunda eksternal kalite kontrolü (dış kalite kontrolü) için yurtdışında bu alanda sadece bilimsel çalışmalara katkı sağlamak için kurulan birimler ile işbirliği yapılmıştır. 2008 yılı içerisinde moleküler genetik testler (DNA testleri) için EMQN adlı birimlere üye olan merkezimiz yine aynı yıl içerisinde başlayan kalite kontrol çalışmalarına katılmıştır.

Kurumumuz, bu çalışmalar neticesinde 2010-2011 yıllarını kapsayan çalışmalar sonrasında sırası ile DNA dizi analizi (DNA-SEQ full) ve mutasyon taraması (MSCAN) için EMQN tarafından sertifikalandırılmıştır. 

Sertifikalar

Dünyada faaliyet gösteren genetik tanı merkezlerinin uyguladığı testlerde kullandıkları analiz ve değerlendirme yöntemlerinin kalitesi ve doğruluğuna ilişkin uluslarası kurumların yaptığı standardizasyon çalışmalar uzun zamandır devam etmektedir. Günümüzde, bu çalışmalar daha da ileriye götürülmüş ve test spesifik kalite kontrolleri uygulanmaya başlanmıştır. Bunun neticesinde de tek gen hastalıkları için başlatılan kalite çalışmalarına onkoloji alanında kullanılan testler de dahil edilmiştir.