Rasyonel Projesi

Rasyonel Projesi; yapılan çalışmalar sonrasında tüm bilimsel çevrelerce günümüzde kabul edilmiş olan ve bu nedenle de metastatik kolorektal kanser (mKRK) hastalarında standart bir uygulama haline gelmiş olan "RAS mutasyon testlerine" doktorlar aracılığı ile tüm hastaların ulaşabilmesini sağlamak için başlatılmış bir çalışmadır.

  • Metastatik kolorektal kanser (mKRK) tanısı almış olgularda Anti-EGFR tedavileri içerisinde yer alan monoklonal antikorların kullanımı öncesinde RAS grubu içerisinde yer alan KRAS ve NRAS gen bölgelerindeki mutasyonların varlığının araştırılması büyük önem taşımaktadır. Çünkü, bu bölgelerdeki mutasyonlar monoklonal antikor tedavilerine karşı direnç gelişimine neden olmaktadırlar.
  • Metastatik kolorektal kanserlerde %30-40, Non-small cell akciğer kanserlerinde (NSCLC) %10-30, pankreas kanserlerinde %90 ve baş&boyun tümörlerinde %5 oranında monoklonal antikor tedavilerine karşı rezistans (direnç) gelişimine neden olan somatik KRAS ve NRAS mutasyonları gözlenmektedir. Bu mutasyonlar; sıklıkla 12. ve 13. kodonlarda gözlenmekle birlikte daha nadiren de kodon 59, 61, 117 ve 146 bölgelerinde saptanmaktadır.