Peutz-Jeghers Sendromu (PJS)

Sıklıkla ince bağırsaklarda yerleşimli gastrointestinal polipler ve mukokutanöz pigmentasyon ile karakterizedir. Sıklıkla jujenım, ileum ve duodenum bölgesinde gözlenen polipler daha az sıklıkta mide, kalın bağırsaklar ve nasal pasajda izlenir. Kanama ve anemiye neden olan polipler obstrüksiyon ve vajinasyona bağlı tekrarlayan laparotomi ile bağırsak rezeksiyonu gerektiren klinik tablolara yol açar. Çocukluk çağında gözlenen mukokutanöz pigmentasyon ağız, göz ve burun delikleri ile perianal ve bukkal mukozada ortaya çıkar. Hastalarda; kolorektal, gastrik, pankreatik, meme ve over gibi farklı epitelyal tümörler için risk artışı mevcuttur. Kadınlarda; seks kord tümörlerinin yanı sıra over, serviks adenomu gibi benign tümörler için risk artmıştır.

Peutz-Jeghers sendromu (PJS) tanısı öncelikle klinik bulguların varlığı ile konur. Aile öyküsü pozitif olan hastaların hemen hemen tamamında STK11 (LKB1) gen mutasyonları saptanırken aile öyküsü negatif olgularda bu oran %90'dır.


MOLEKÜLER GENETİK TANI


STK11 (LKB1) DNA Analizi

Hastalıkla bağlantılı olduğu kesin olarak bilinen tek genetik bölge STK11 genidir. Bununla birlikte; STK11 gen bölgesinde mutasyon taşımayan ancak heterozigot MYH mutasyonuna sahip PJS'li bir hasta bildirilmiştir.

Aile öyküsü bulunan hastalarda sadece DNA dizi analizi uygulanması durumunda %55'inde mutasyonlar tanımlanmaktadır. Aile öyküsü olmayan olgularda ise bu oran %70'dir. Bu iki hasta grubunda MLPA analizinin de uygulanması durumunda mutasyonların tanımlanma oranları sırasıyla %100 ve %91'e yükselmektedir.


Delesyon/Duplikasyon Analizi

 PJS olgularında, total gen delesyonu da dahil olmak üzere büyük delesyonlar ve küçük gen içi delesyonlar tanımlanmıştır. İzole olgularda delesyonların gözlenme oranı %21 iken ailesel olgularda %45'dir.

 PJS hastalarında uygulanan moleküler genetik testler

 Gen

 Test

 Mutasyon tipi

Mutasyon saptanma oranı (%)

Familyal Simpleks

 STK11 (LKB1)

 DNA  dizi analizi (sekans)

 Sekans değişiklikleri

55

70

Delesyon/duplikasyon analizi

 Total gen veya ekzon delesyonları

45

21