Meme kanseri ve Antrasiklin Tedavisine Yanıt: TOP2A gen değişiklikleri

Topoizomeraz 2A (TOP2A); DNA replikasyonu, hücre siklusu regülasyonu ve kromozom segregasyonunda anahtar rol oynar ve  17. kromozomun uzun kolu üzerinde (q21-q22) lokalizedir.

TOP2A amplifikasyonları meme kanseri saptanmış olgularda sıklıkla gözlenmektedir ve genellikle Her2 amplifikasyonuna eşlik eder. Hastalarda gözlenen TOP2A amplifikasyonları ve delesyonları kötü prognoz ile asosiyedir. Bu tür olgularda tedavi protokolleri de farklılıklar göstermektedir. Amplifikasyon saptanan olgularda antrasiklin türevi ilaçlar iyi yanıt alınırken delesyon saptanan hastalarda antrasiklinlere karşı rezistans geliştiği gözlenmiştir.

« Haberlere Geri Dön