NRAS Mutasyon Analizi

NRAS DNA Testi, NRAS Mutasyon Testi, Kodon 12&13, 59, 61, 117, 146 DNA Testi, Kodon 12&13, 59, 61, 117, 146 Mutasyon Testi

Kolorektal kanserlerde, KRAS mutasyonlarına göre daha nadir gözlenmekle birlikte monoklonal antikor tedavilerine karşı direnç gelişimine neden olan somatik NRAS mutasyonları saptanmaktadır. Hastaların %3-4’ünde gözlenen NRAS mutasyonları sıklıkla 61. kodonda saptanmakla birlikte daha nadiren kodon 12&13, 59, 117 ve 146 bölgelerinde gözlenmektedir.

Kras geni 1. kromozomun kısa kolu (1p13.2) üzerinde yer alır ve 7 ekzondan oluşur. Mutasyonlar sıklıkla ekzon 2 içerisinde yer alan yer alan kodon 61'de bulunmakladır.

Test kodu

Hastalık/OMIM Gen/OMIM Yöntem Mutasyon(lar)  Tanı değeri

332012

Farklı Kanser Türleri

Kolorektal Kanserler
Non-Small Cell Akciğer Kanseri (NSCLC)
Mide Kanseri
Ailesel Meme Kanseri
Akut Miyelojen Lösemi (AML)
Pankreatik Karsinoma
Transitional Hücreli Mesane Kanseri

NRAS

*164790

Minisekans

Ekzon 1, 2 ve 3

Kodon 12
Kodon 13
Kodon 59
Kodon 61
Kodon 117
Kodon 146

%99

Numune Gereksinimleri


  • Parafin blok veya taze doku

     • Numune ile birlikte patoloji raporu da gönderilmelidir.

     • Parafin bloklarda tümör alanı işaretlenmiş olmalıdır.

     • Mevcutsa en az iki adet parafin blok gönderilmelidir.

     • Numuneler oda ısısında saklanmalı ve taşıma kiti ile transfer edilmelidir.

Analiz Yöntemi


  • DNA dizi analizi (SNaPshot - minisekans)

Rapor Tarihi


  • 10 gün sonra