HAKKIMIZDA

Genetik alanında son yıllarda izlenen gelişmeler sonrasında birçok kalıtsal hastalık;  gebelik sonrası dönemde, prenatal ve preimplantasyon dönemde saptanabilmektedir. Bu gelişmeleri dünya ile aynı anda uygulamak ve sunmak amacıyla 2006 yılı içerisinde “Genetiks Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi” kurulmuştur.

Genetik yapıda meydana gelen kalıcı değişiklikler sonucu oluşan genetik hastalıkların sonraki nesillere aktarılma riski vardır. Genetik hastalıkların tanısı, gerekli stratejilerin uygulanabilmesi ve tedavi sağlayıcı yöntemlerin geliştirilebilmesi için önemlidir. Kaliteli ve güvenilir hizmet vermeyi amaçlayan ve sürekli kendini geliştiren merkezimiz aşağıda belirtilen alanlarda hizmet vermektedir:

  • Klinik Genetik
  • Genetik Danışma
  • Sitogenetik
  • Moleküler Sitogenetik (FISH)
  • Moleküler Genetik
  • Kanser Genetiği
  • Farmakogenetik
  • Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT)
Merkezimizde;  genetik  hastalıkların  tanımlanabilmesi  için  gerekli  olan kromozom,  FISH ve DNA  analizleri  uygulanmaktadır.  Ayrıca; bilimsel çalışmalara ve projelere destek verilmektedir.

Merkezimiz, sağlık bakanlığı tarafından kalıcı olarak ruhsatlandırılmış olup genetik testlerin uygulanmasında önemli rolü olan cihaz donanımlarını altyapısına eklemiştir.

Genetik alanında eksternal kalite kontrolü için yurtdışı kaynaklı yetkili birimlere üye olunmuştur. Sitogenetik ve moleküler sitogenetik testler (kromozom analizi ve FISH analizleri) için UKNEQAS, moleküler genetik testler (DNA testleri) için ise EMQN'e üye olunmuştur. Merkezimiz; en sık gözlenen genetik hastalıklardan birisi olması nedeniyle Kistik Fibrozis hastalığı için Avrupa Kistik Fibrozis Ağı'na (European CF network) katılmıştır. Ayrıca, günümüzde onkoloji alanında uygulanan KRAS vb. testler için Avrupa Patoloji Derneği (European Society of Pathology) tarafından yürütülen kalite kontrol çalışmalarına dahil olmuştur.