Mikrositeler

GENETİKS

Moleküler Karyotipleme (aCGH)

Nadir Genetik Hastalıklar

Preimplantasyon Genetik Tanı (PGT)
Hematoloji&Onkoloji (kanser)
Farmakogenetik
Human Papilloma Virüs (HPV) Ailesel Akdeniz Ateşi (FMF) Rasyonel Projesi