Amplifikasyon

Birçok kanser hücresi, yapısal olarak normal bir onkogenin multipl kopyalarını içerir. Meme kanserlerinde sıklıkla gözlenen ERBB2 (HER2) ile daha nadir saptanan TOP2A ve MYC amplifikasyonları ve akciğer kanserlerinde gözlenen EGFR amplifikasyonları bunlardan bazılarıdır. Amplifikasyon gözlenen hücrelerde bazen yüzlerce kopya gözlenebilir. Bu kopyalar; kromozomlardan kopmuş küçük eşleştirilmiş kromatin parçaları (double minutes) veya homojen olarak boyanan kromozom bölgelerinin içine insersiyonlar şeklinde bulunabilirler. Hangi şekilde meydana gelirse gelsin sonuçta ilgili genin ürettiği protein miktarında büyük artışlar gözlenir.

Bir onkogenin tümör hücrelerindeki amplifikasyonu, floresan in situ hibridizasyon (FISH) tekniği kullanılarak veya uygun bir antikorla boyama yapılarak gösterilebilir. Comparative genomic hybridization (CGH) tekniği ise genomdaki herhangi bir onkogenin amplifikasyonun belirlenmesinde faydalı olup aynı anda bilinen tüm onkogenlerin incelenebilmesine olanak sağlar. Tüm bu teknikler, overekspresyonun yanısıra genetik materyaldeki eksilmelerin de tanımlamasında etkilidir.