Akciğer Kanseri ve IGF-1R İnhibitörleri: IGF1R overekspresyonu

İnsulin-like growth faktör reseptör (IGF1R), reseptör tirozin kinaz olup insulin reseptor ailesi içerisinde yer alır. Başlıca hücre proliferasyonunun regülasyonu, apoptozis, diferansiasyon ve hücresel motiliteyle ilgilidir.

Meme ve akciğer kanseri de dahil olmak üzere birçok malignitede kanser hücrelerinin proliferasyonu ve sağkalımı ile tedaviye direnç gelişmesinde önemli rol oynadığı gözlenmiştir. c-KIT ve PDGFRα mutasyonlarının gözlenmediği ancak imatinib mesylate tedavisinden fayda görmeyen GIST olgularında yapılan çalışmalarda IGF1R overekspresyonları saptanmıştır.

IGF1R amplifikasyonları, tirozin kinaz inhibitörlerine (TKIs) ve diğer bazı ilaç tedavilerine direnç ile asasosiyedir. Bu nedenle IGF1R amplifikasyonlarının gözlendiği olgularda IGF1R inhibitörü ilaçların kullanılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.

Figitumumab gibi IGF1R inhibitörü ilaçların geliştirilmesi için birçok farklı firma tarafından yapılan çalışmalar halen devam etmektedir. Bu ilaçların klinikte kullanımı öncesinde bir takım mevcut sıkıntıların önüne geçilmesi gerekmektedir. İnsulin reseptor sinyalini bloke etmeleri neticesinde ortaya çıkabilecek olan diabet gelişimi ile kardiyomyopati aşılması gereken en önemli sorunlardır.

IGF-1R'yi hedef alan aday ilaçlar

Monoklonal antikorlar

 Tirozin kinaz inhibitörleri (TKIs)

 • Figitumumab (CP-751,871)
 • INSM-18
 • Cixutumumab (IMC-A12)
 • OSI-906
 • Ganitumab (AMG-479)
 • XL228
 • Dalotuzumab (MK0646)
 • AXL1717
 • AVE1642
 • BMS-754807
 • Robatumumab (R1507)
 

 

« Haberlere Geri Dön