Akciğer Kanseri ve Anti-EGFR Tedavisine Direnç: ROS1

Non-small cell akciğer kanseri (NSCLC) ve nöroblastoma ile inflamatuar myofibroblastik tümörlerde ALK yeniden düzenlenmeleri gözlenir. Özellikle, NSCLC olgularının %5-7'sinde gözlenen ALK/EML4 füzyonları tirozin kinaz inhibitörlerine (TKIs) rezistans gelişmesine neden olur. Bu nedenle, ALK/EML4 füzyonu saptanan hastalarda Crizotinib (Xalkori) gibi ALK kinaz inhibitörlerinin kullanılması tercih edilmektedir.

Bu hastaların yaklaşık %2'sinde ise ROS1 onkogeninin (receptor tyrosine kinase c-ros oncogene 1); SLC34A2 (4p15.2), CD74 (5q32) ve GOPC (6q22.1) bölgeleri ile yeniden düzenlenmeleri (füzyon) gözlenmektedir. Saptanan füzyonlar; pSTAT3, PI3K/AKT/mTOR ve SHP-2 fosfataz yolunu aktive etmekte olup bu hastaların %50'sinin Crizotinib tedavisine iyi yanıt verdikleri gösterilmiştir. Ayrıca; glioblastoma ve kolanjiokarsinomalarda da ROS1 ve GOPC bölgesini içine alan füzyonlar saptanmaktadır.

« Haberlere Geri Dön