RASyonel PROJESİ

Rasyonel Projesi; KRAS ve NRAS testi yapılamayan merkezlerde tedavi gören metastatik kolorektal kanser (mKRK) hastalarının RAS testine ulaşabilirliğini arttırmayı amaçlamakta ve bu çalışmalara bilimsel&teknik destek vererek test kalitesi ve güvenilirliğini arttırmayı hedeflemektedir.

daha fazla bilgi için tıklayınız

MONOKLONAL ANTİKORLAR

Metastatik kolorektal kanser (mKRK) hastalarının tedavisinde Panitumumab (Vectibix) gibi monoklonal antikorlarların kullanımı günümüzde en etkili tedavi yöntemlerinden birisi haline gelmekle birlikte sadece KRAS ve NRAS DNA testleri normal bulunan hastalara önerilmektedir.

RAS MUTASYON PANELİ

Proje kapsamında; metastatik kolorektal kanserli hastalarda (mKRK) tedaviye yön veren KRAS ve NRAS mutasyonları 2 aşamalı olarak incelenmektedir. ilk aşamada KRAS DNA testi uygulanmakta, sonuçların normal bulunması durumunda NRAS DNA testine geçilmektedir.

daha fazla bilgi için tıklayınız

KRAS DNA TESTİ

KRAS DNA testi ile kolorektal kanserlerin %30-40'ında gözlenen somatik KRAS mutasyonları incelenerek hastalarda ilaç direncine yol açan ve sıklıkla kodon 12&13, 59, 61, 117 ve 146 bölgelerinde gözlenen mutasyonlar saptanmaktadır.

daha fazla bilgi için tıklayınız

NRAS DNA TESTİ

NRAS DNA testi ile ilk aşamada uygulanan KRAS DNA testinin normal bulunduğu olgularda NRAS gen bölgesi üzerinde bulunan kodon 12&13, 59, 61, 117 ve 146 bölgeleri incelenmekte ve hastalarda ilaç direncine yol açan mutasyonlar saptanmaktadır.

daha fazla bilgi için tıklayınız

2016 KRAS, NRAS ve BRAF AKREDİTASYONU

Merkezimiz, 2016 yılında KRAS analizinin yanısıra NRAS ve BRAF için de "European Society of Pathology" tarafından her yıl gerçekleştirilen kalite kontrol çalışmalarına katılmış ve sertifika almaya hak kazanmıştır.

daha fazla bilgi için tıklayınız

Beni Haberdar Et

Haberler ve Yenilikler